MEUBELONTWERPSTUDIO HEYNE

meubels functioneel vormen studio creatief

Disclaimer

De website www.meubelontwerpstudioheyne.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde URLs naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Meubelontwerpstudio HEYNE (vanaf nu te noemen MOS HEYNE). Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, Nick Heijne.

De inhoud van deze website en andere uitingen van MOS HEYNE op internet is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die door MOS HEYNE wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Zo kunnen de kleuren van de afgebeelde producten afwijken van het werkelijke product.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. MOS HEYNE behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. MOS HEYNE is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt op www.meubelontwerpstudioheyne.nl, maar kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Voor eventuele vragen of opmerkingen is MOS HEYNE per e-mail bereikbaar.

MEUBELONTWERPSTUDIO HEYNE