MEUBELONTWERPSTUDIO HEYNE

meubels functioneel vormen studio creatief

Retourneren

Mocht je onverhoopt de verkeerde keuze hebben gemaakt of achteraf twijfelen aan je aankoop? Dan heb je de mogelijkheid het product te retourneren zonder opgaaf van reden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. In onderstaande uitleg over het retourneren word je aangesproken als “de consument”.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij of zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels email. U kunt hierbij gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

Download formulier voor herroeping

Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Uitzondering
Producten die speciaal aan de hand van de wensen van de consument (kleur en of maatvoering) zijn gemaakt, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. In dit geval wordt dit duidelijk kenbaar gemaakt aan de klant.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!